پنج شنبه, 05 آذر 1394
سمینار "ذهن زیبا" با رویکرد مروری بر زیبایی های علم- دکتر رمضانپور
کلاس مدارهای الکتریکی 2- گروه مهندسی برق
داوری آثار جشنواره هنرهای تجسمی، بهار 94- عکس از مرتضی امین الرعایایی
کارگاه و نمایشگاه هنر و شهروند، کارونسرا و نگارخانه کمال الملک- زمستان 92
دانشکده هنر- زمستان 87
مراسم روز درختکاری- اسفند 92