چهارشنبه, 15 مهر 1394

اعضای هیات علمی

 

گروه مهندسی برق

 

 نام و نام خانوادگی 

آدرس صفحه شخصی  آدرس پست الکترونیک 
دکتر علیرضا روحانی منش  (مدیر گروه)    rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir

rowhanimanesh@neyshabur.ac.ir

دکتر مهدیه قاسمی  ghasemi.neyshabur.ac.ir  ghasemi@neyshabur.ac.ir
دکتر سید داوود سید جوان  dawoo.javan.student.um.ac.ir  javan@neyshabur.ac.ir
دکتر سید محمد رضوی    razavi@neyshabur.ac.ir

 

 

همایش توجیهی دانشجویان ورودی جدید- اردوگاه بین المللی شهید رجائی
همایش توجیهی دانشجویان ورودی جدید- اردوگاه بین المللی شهید رجائی
محوطه دانشکده هنر
کارگاه عمومی مهندسی برق
کارگاه طراحی
مرکز رایانه
سومین سمپوزیوم دفاع مقدس- تندیس شهید بروجردی، اثر استاد قره باغی
سومین سمپوزیوم دفاع مقدس- تندیس شهید کاظمی، اثر استاد نجیبی