سه شنبه, 13 مرداد 1394

اعضای هیات علمی

 

گروه مهندسی برق

 

 نام و نام خانوادگی 

آدرس صفحه شخصی  آدرس پست الکترونیک 
دکتر علیرضا روحانی منش  (مدیر گروه)    rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir

rowhanimanesh@neyshabur.ac.ir

دکتر مهدیه قاسمی  ghasemi.neyshabur.ac.ir  ghasemi@neyshabur.ac.ir
دکتر سید داوود سید جوان  dawoo.javan.student.um.ac.ir  javan@neyshabur.ac.ir
دکتر سید محمد رضوی    razavi@neyshabur.ac.ir

 

 

آزمایشگاه فیزیک 1
آیین تودیع و معارفه سرپرست جدید و ریاست سابق دانشگاه
رصد خانه دانشکده علوم پایه

15 شهریور ماه، آغاز انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-94 / جهت کسب اطلاعات بیشتر به تقویم تحصیلی مراجعه نمایید