ارتباط مستقیم با رئیس دانشگاه / جمعه, 10 ارديبهشت 1395 /

اعضای هیات علمی

 

گروه مهندسی برق

 

 نام و نام خانوادگی 

آدرس صفحه شخصی  آدرس پست الکترونیک 
دکتر علیرضا روحانی منش (ریاست دانشکده)
  rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir

rowhanimanesh@neyshabur.ac.ir

دکتر مهدیه قاسمی  ghasemi.neyshabur.ac.ir m.ghasemi@neyshabur.ac.ir
دکتر سید داوود سید جوان  dawoo.javan.student.um.ac.ir  javan@neyshabur.ac.ir
دکتر سید محمد رضوی    razavi@neyshabur.ac.ir

 

 

برگزاری سی امین نشست تخصصی هیپوفیز با رویکرد ادبی و عرفانی در نیشابور- 8 لغایت 9 اردیبهشت ماه