چهارشنبه, 04 آذر 1394

اعضای هیات علمی

 

گروه مهندسی برق

 

 نام و نام خانوادگی 

آدرس صفحه شخصی  آدرس پست الکترونیک 
دکتر علیرضا روحانی منش (ریاست دانشکده)
  rowhanimanesh.neyshabur.ac.ir

rowhanimanesh@neyshabur.ac.ir

دکتر مهدیه قاسمی  ghasemi.neyshabur.ac.ir  ghasemi@neyshabur.ac.ir
دکتر سید داوود سید جوان  dawoo.javan.student.um.ac.ir  javan@neyshabur.ac.ir
دکتر سید محمد رضوی    razavi@neyshabur.ac.ir

 

 

سمینار "ذهن زیبا" با رویکرد مروری بر زیبایی های علم- دکتر رمضانپور
کلاس مدارهای الکتریکی 2- گروه مهندسی برق
داوری آثار جشنواره هنرهای تجسمی، بهار 94- عکس از مرتضی امین الرعایایی
کارگاه و نمایشگاه هنر و شهروند، کارونسرا و نگارخانه کمال الملک- زمستان 92
دانشکده هنر- زمستان 87
مراسم روز درختکاری- اسفند 92