سه شنبه, ۰۲ شهریور ۱۳۹۵
برگزاری کارگاه معرفی رشته های دانشگاهی در دانشگاه نیشابور
دانشکده هنر
آزمایشگاه زبان
طبیعت نیشابور، تابستان 95

میان برها

 

 

 

دکتر عبدالرحیم قتوات، رئیس دانشگاه نیشابور و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد؛ سخنرانی خود را با موضوع "تدین خیام" در نشست علمی که به مناسبت یاد روز بزرگداشت خیام در دانشگاه نیشابور برگزار شده بود، ایراد نمودند.

دکتر قنوات در ابتدای سخنان خود، آنچه مینوی به خیام نسبت داده است را مورد انتقاد قرار داد و افزود: مینوی نه تنها خیام را بی توجه به دین معرفی کرده است بلکه اخلاق گرایی این شاعر بزرگ را هم انکار کرده است. وی بر همین اساس برداشت علما در گذشته را از شخصیت خیام درست دانسته است.

ایشان نظرات مینوی را بی اساس و نادرست دانسته و برای اثبات این نادرستی از آنچه خیام در نوروزنامه آورده، بهره جسته است.

وی ادامه داد: نوروزنامه با حمد و ستایش خداوند آغاز شده است، اما مرحوم مینوی که نمی توانسته این جملات را انکار کند، حمد و ستایش خداوند را در آغاز هر نوشتاری نوعی عادت برای نویسندگان تلقی کرده است.

خیام در نوروزنامه به پیغمبران و خاتم پیغمبران و اصحابش درود فرستاده است. همچنین خیام در توضیح آفرینش از عبارت "فرمان ایزدتعالی" بهره برده است که گویا مینوی این را هم نادیده گرفته است. این شاعر بزرگ در نوروزنامه در فصل یاد کردن از قلم و خاصیت آن از پیغمبر داده سخن داده است و با وجود امی بودن او را بر بسیاری از نویسندگان برتر دانسته است. وی همچنین در فصل نیکویی های اسب به حدیثی از پیغمبر استناد کرده است که: نیکی در پیشانی اسب پیوسته است.

درنهایت دکتر قنوات توجه مستمعان را به این نکته جلب کردند که مرحوم مینوی نوروزنامه را در سن سی سالگی منتشر کرده اند و این دست اظهارات و عدم قوت استدلال وی را باید به سن کم ایشان نسبت دهیم.

خبرها

پیش رو